BIBLIOGRAFIJA GREGA BIZJAK (11694 - BIZJAK, GREGA / 1966 (Električne naprave))

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BIZJAK, Grega, KREBS, Rainer, LERCH, Edwin, ZAHERDOUST, Parviz. Rechnergestützter Nachweis der Selektivität von Schutzkonzepten in vermaschten Netzen. Elektrizitätswirtschaft, 1995, jg. 94, nr. 10, str. 556-564, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1072724]

2. BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter, POVH, Dušan. Circuit breaker model for digital simulation based on Mayr's and Cassie's differential arc equations. IEEE trans. power deliv., 1995, vol. 10, no. 3, str. 1310-1315, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1076564]

3. BIZJAK, Grega, POVH, Dušan, ŽUNKO, Peter. Simulacijski model odklopnika SF [spoda] 6 za potrebe digitalne simulacije stikalnih prehodnih pojavov. Elektroteh. vestn., 1998, let. 65, št. 2/3, str. 84-92, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1078868]

4. KOBAV, Matej Bernard, ŽUNKO, Peter, PAPIČ, Igor, BIZJAK, Grega. Možnosti znižanja koničnega odjema moči. Elektroteh. vestn., 2000, let. 67, št. 2, str. 97-104, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1986644]

5. BIZJAK, Grega. Obnašanje generatorjev v malih hidroelektrarnah ob okvarah v distribucijskem omrežju. Elektroteh. vestn., 2001, letn. 68, št. 2-3, str. 159-164. [COBISS.SI-ID 2424404]

6. BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter. Simulacijski model srednjenapetostnega shunt odklopnika. Elektroteh. vestn., 2002, letn. 69, št. 5, str. 279-284. [COBISS.SI-ID 3396436]

7. BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter, POVH, Dušan. Combined model of SF[sub]6 circuit breaker for use in digital simulation programs. IEEE trans. power deliv., 2004, vol. 19, no. 1, str. 174-180. [COBISS.SI-ID 4141652]

1.02 Pregledni znanstveni članek

8. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard. Dobra razsvetljava ima sedem lastnosti. Gradbenik, 2001, letn. 5, št. 12, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 2574676]

9. MAVSAR, Matjaž, BIZJAK, Grega. Načrtovanje razsvetljave. Gradbenik, 2001, letn. 5, št. 12, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 2574164]

10. BIZJAK, Grega. Govorica svetlobe. EGES, Energ. gospod. ekol. Slov., 2002, letn. 6, št. 1, str. 58-62. [COBISS.SI-ID 2933076]

11. BIZJAK, Grega. Svetloba in barve. Gradbenik, 2002, letn. 6, št. 2, str. 12-15. [COBISS.SI-ID 2616148]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

12. BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter, POVH, Dušan. Circuit breaker model for digital simulation based on Mayr's and Cassie's differential arc equations. IEEE power eng. rev., 1995, vol. 15, no. 7, str. 45. [COBISS.SI-ID 1076820]

1.04 Strokovni članek

13. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. So "varčne žarnice" res le koristne?. Življ. teh., december 2002, letn. 53, št. 12, str. 36-40. [COBISS.SI-ID 3357012]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

14. POVH, Dušan, VÖLCKER, Otto, BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter. Calculation of transient phenomena. V: Joint international power conference Athens Power Tech APT 93, September 5-8, 1993, Athens : proceedings. Volume I, Planning, operation and control in today`s electric power systems. Athens: Institute of Electrical and Electronic Engineers: National Technical University, 1993, vol. 2, str. 738-743, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1078612]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

15. BIZJAK, Grega. Govorica svetlobe. V: Strokovni posvet Svetila, 29. november 2001. Svetila : strokovni posvet, 29. november 2001 : razstava, 29.11.2001 - 12.02.2002, Gradbeni inštitut ZRMK d.d., Gradbeni center Slovenije. Ljubljana: Gradbeni center Slovenije, 2002, str. 2-9. [COBISS.SI-ID 2617428]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

16. BIZJAK, Grega, KOSMAČ, Janko, ŽUNKO, Peter. Modelling of substations and overhead transmission lines for computer transient calculation. V: ZAJC, Baldomir (ur.), SOLINA, Franc (ur.). 6th Mediterranean Electrotechnical Conference Melecon '91, Ljubljana, Slovenia, 22-24 May 1991. Proceedings. New York: IEEE, 1991, vol. 2, str. 1412-1415, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1074004]

17. BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter. Primernost modelov daljnovodov za digitalne simulacije prehodnih pojavov. V: HRIBERNIK, Božidar (ur.). prvo slovensko posvetovanje Električne naprave SPEN `92, Maribor 19. in 20. novembra 1992. Zbornik posvetovanja. Maribor: Tehniška fakulteta, 1993, str. 252-257, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1078100]

18. ŽUNKO, Peter, BIZJAK, Grega. Vpliv enosmerne komponente kratkostičnega toka na izklopne razmere v vakuumskih in SF [spodaj] 6 stikalih. V: SOLINA, Franc (ur.), ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik prve Elektrotehniške in računalniške konference ERK '92, 28. - 30. september 1992, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE, 1992, zv. C, str. 7-10, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1077844]

19. BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter, POVH, Dušan. Modeliranje stikala z modificiranim Mayr-jevim modelom električnega obloka. V: SOLINA, Franc (ur.), ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik druge Elektrotehniške in računalniške konference ERK '93, 27. - 29. september 1993, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE, 1993, zv. A, str. 391-394, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1077588]

20. BIZJAK, Grega, POVH, Dušan, ŽUNKO, Peter. Arc model for digital simulation program based on Mayr arc equation. V: XIth Symposium on Physics of Switching Arc, Brno, Czech Republic, September 26-30, 1994 : proceedings. Brno: Technical University, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 1994, str. 29-32, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1073492]

21. BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter, POVH, Dušan, ZAHERDOUST, Parviz. Kratkostični tokovi v omrežjih povezanih preko rotirajočega frekvenčnega pretvornika. V: SOLINA, Franc (ur.), ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik tretje Elektrotehniške in računalniške konference ERK '94, 26. - 28. september 1994, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE, 1994, zv. A, str. 397-400, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1078356]

22. BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter, POVH, Dušan. Circuit breaker model for digital simulation based on Mayr's and Cassie's differential arc equations. V: 1995 IEEE/PES Winter Meeting, January 29, to February 2, 1995, New York, NY. [Piscataway]: IEEE, 1995, str. [6], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1073748]

23. LERCH, Edwin, ZAHERDOUST, Parviz, BIZJAK, Grega. Simulation of industrial decoupling devices. V: International Conference on Power Systems Transients, IPST '95, Lisbon, September 3-7, 1995. Proceedings. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 1995, str. 282-287, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1212244]

24. BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter, LERCH, Edwin, ZAHERDOUST, Parviz. Use of rotating frequency converter in industrial networks - digital simulation study. V: Stockholm Power Tech : electrical machines and drives. [Stockholm]: Royal Institute of Technology; [Piscataway]: IEEE Power Engineering Society, 1995, str. 414-419, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1073236]

25. BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter, POVH, Dušan. Simulacija ugasnitve električnega obloka v SF [spodaj] 6 odklopniku. V: HRIBERNIK, Božidar (ur.). Drugo slovensko posvetovanje Električne naprave [tudi] SPEN 95, Maribor 5. in 6. junija 19995. Zbornik posvetovanja. V Mariboru: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1995, str. 67-70, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1074516]

26. BIZJAK, Grega, PAPIČ, Igor, ŽUNKO, Peter. Identifikacija parametrov simulacijskega modela SF [spodaj] 6 odklopnika. V: ZAJC, Baldomir (ur.), SOLINA, Franc (ur.). Zbornik pete Elektrotehniške in računalniške konference ERK '96, 19. - 21. september 1996, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1996, zv. A, str. 407-410, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1077332]

27. BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter. Uporaba modela SF [spodaj] 6 odklopnika v simulacijah izklopa kratkostičnega toka. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik šeste Elektrotehniške in računalniške konference ERK '97, 25. - 27. september 1997, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1997, zv. A, str. 321-324, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1077076]

28. BIZJAK, Grega. Dinamični izračuni razmer v srednjenapetostnih omrežjih. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik sedme Elektrotehniške in računalniške konference ERK '98, 24. - 26. september 1998, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1998, zv. A, str. 439-442, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1132372]

29. BIZJAK, Grega. Vpliv parametrov na obnašanje modela SF [spodaj] 6 odklopnika. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik sedme Elektrotehniške in računalniške konference ERK '98, 24. - 26. september 1998, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1998, zv. A, str. 451-454, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1132116]

30. KOBAV, Matej Bernard, ŽUNKO, Peter, BIZJAK, Grega. Pokrivanje konične moči s sistemi za avtonomno obratovanje. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik osme Elektrotehniške in računalniške konference ERK '99, 23. - 25. september 1999, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1999, zv. A, str. 355-358, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1649492]

31. BIZJAK, Grega. Modeliranje odklopnika v programih za digitalno simulacijo prehodnih pojavov. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik devete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2000, 21. - 23. september 2000, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2000, zv. A, str. 345-348, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1986388]

32. BIZJAK, Grega, ZVIKART, Darko. Behavior of small hydroelectric power plant generators during the fault in distribution network : (digital simulation study). V: 2001 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, October 28 - November 2, 2001, Atlanta World Congress Center, Atlanta, Georgia. Developing new perspectives. Piscataway: IEEE, cop. 2001, str. [1-5]. [COBISS.SI-ID 2575188]

33. KOBAV, Matej Bernard, ŽUNKO, Peter, BIZJAK, Grega. Pokrivanje konične moči s sistemi za avtonomno obratovanje. V: VORŠIČ, Jože (ur.). Deseto Mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, Maribor, Slovenija, 15.-17. maj 2001. Komunalna energetika. V Mariboru: Univerza, 2001, str. [1-16], ilustr. [COBISS.SI-ID 2242900]

34. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Small "desktop" model of electrical network helps students better understand the physical basis of the problems. V: The first Electronic International Conference on Engineering Education, June - August 2001. [s. l.: s. n.], 2001, str. [1-6], ilustr. [COBISS.SI-ID 2425684]

35. ŠTAGOJ, Aleš, BIZJAK, Grega. Digitalni simulacijski model shunt odklopnika ob enopolnem zemeljskem stiku v SN omrežju. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik desete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2001, 24. - 26. september 2001, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2001, zv. A, str. 381-384. [COBISS.SI-ID 2400084]

36. KOBAV, Matej Bernard, ŽUNKO, Peter, BIZJAK, Grega. Uporaba dizel agregatov za zmanjšanje koničnih moči v omrežju. V: OTRIN, Andrej (ur.). Peta konferenca slovenskih elektroenergetikov, Bled, 28. - 30.maja 2001. Zbornik referatov. Ljubljana: Društvo SLOKO CIGRE, 2001, del 2, str. 141-147, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2248020]

37. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Vsebnost harmonikov v toku različnih svetlobnih virov. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 413-416. [COBISS.SI-ID 3225940]

38. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Vsebnost harmonikov v toku različnih svetlobnih virov. V: ORGULAN, Andrej (ur.). Zbornik. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2002, str. 39-46. [COBISS.SI-ID 3255124]

39. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Predlog CIE standarda za prostorsko porazdelitev dnevne svetlobe - CIE standardno nebo. V: ORGULAN, Andrej (ur.). Zbornik. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2002, str. 59-70. [COBISS.SI-ID 3255636]

40. BIZJAK, Grega. Influence of faults in distribution network on behavior of asynchronous generators in small hydroelectric power plants. V: 17th International Conference on Electricity Distribution, 12-15 May 2003, Barcelona : conference proceedings. [S. l.: s. n.], 2003, str. [1-4]. [COBISS.SI-ID 4141908]

41. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Simulating and calculating sky luminance distribution with CIE standard DS 011.2. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TKALČIČ, Marko (ur.). The IEEE Region 8 EUROCON 2003 : computer as a tool : 22-24. September 2003, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia : proceedings. Piscataway: IEEE, cop. 2003, vol. 1, str. 516-520. [COBISS.SI-ID 3840084]

42. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Simulation of sky luminance according to CIE standard DS 011.2. V: 6. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs, 19. bis 21. September 2003, Arnstadt. Tagungsberichte. Ilmenau: Technisce Universität Ilmenau, Fakultät Maschinenbau, Fachgebiet Lichttechnik, 2003, str. [1-11]. [COBISS.SI-ID 3954772]

43. BIZJAK, Grega. Dnevna svetloba v notranji razsvetljavi. V: ORGULAN, Andrej (ur.). Učinkovita kombinacija umetne in dnevne svetlobe : zbornik = proceedings. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2003, str. 1-9. [COBISS.SI-ID 4167252]

44. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Nadomestni svetlobni vir za izračun osvetljenosti prostora z dnevno svetlobo. V: ORGULAN, Andrej (ur.). Učinkovita kombinacija umetne in dnevne svetlobe : zbornik = proceedings. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2003, str. 23-34. [COBISS.SI-ID 4167508]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

45. BIZJAK, Grega, POVH, Dušan, ŽUNKO, Peter. Vpliv modeliranja stikala na simulacijo poteka izklopa kratkostičnega toka. V: Sloko CIGRÉ : Prva slovenska konferenca, Ljubljana, Cankarjev dom 25. in 26 maja 1993. Ljubljana: Slovenski komite Mednarodnega komiteja za velike elektroenergetske sisteme, 1993, str. 43-48, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1074260]

46. BIZJAK, Grega, POVH, Dušan, ŽUNKO, Peter. Simulacija gorenja električnega obloka v odklopniku. V: Druga konferenca Slovenskega komiteja CIGRÉ, Maribor 7.-9. junija 1995. Zbornik. Ljubljana: Slovenski komite Mednarodne konference za velike elektroenergetske sisteme, 1995, str. 101-106, ilustr. [COBISS.SI-ID 1028436]

47. BIZJAK, Grega, POVH, Dušan, ŽUNKO, Peter. Vpliv statičnega var kompenzatorja na razmere v povezanih električnih sistemih. V: Druga konferenca Slovenskega komiteja CIGRÉ, Maribor 7.-9. junija 1995. Zbornik. Ljubljana: Slovenski komite Mednarodne konference za velike elektroenergetske sisteme, 1995, str. 135-140, ilustr. [COBISS.SI-ID 1027924]

48. BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter. Modeliranje električnega obloka v odklopniku s pomočjo Mayrjeve in Cassiejeve diferencialne enačbe. V: Tretja konferenca slovenskih elektroenergetikov, Nova Gorica, 3.-5.junija, 1997. Zbornik. Ljubljana: Slovenski komite Mednarodne konference za velike elektroenergetske sisteme, 1997, del 1, str. 13/9-13/15, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1074772]

49. DEŽELAK, Drago, ŠKOF, Robert, BIZJAK, Grega. Raziskave razmer v 20 KV omrežju s pomočjo digitalne simulacije. V: Tretja konferenca slovenskih elektroenergetikov, Nova Gorica, 3.-5.junija, 1997. Zbornik. Ljubljana: Slovenski komite Mednarodne konference za velike elektroenergetske sisteme, 1997, del 1, str. 31/23-31/29, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1075028]

50. BIZJAK, Grega, ŽVIKART, Darko. Vpliv malih hidroelektraren na razmere v distribucijskem omrežju. V: PERME, Jože (ur.). Četrta konferenca slovenskih energetikov, Rogaška Slatina, 24.-26. maja 1999. Zbornik. Ljubljana: SLOKO CIGRÉ, 1999, del 1, str. 31-9 - 31-15, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1483860]

51. ŽUNKO, Peter, BIZJAK, Grega, ISTENIČ, Marko. Spremljanje in ugotavljanje stanja odkopnika med obratovanjem. V: PERME, Jože (ur.). Četrta konferenca slovenskih energetikov, Rogaška Slatina, 24.-26. maja 1999. Zbornik. Ljubljana: SLOKO CIGRÉ, 1999, del 1, tr. 13-9 - 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 1483604]

52. BIZJAK, Grega. Model shunt odklopnika v digitalnih simulacijskih programih. V: OTRIN, Andrej (ur.). Peta konferenca slovenskih elektroenergetikov, Bled, 28. - 30.maja 2001. Zbornik referatov. Ljubljana: Društvo SLOKO CIGRE, 2001, del 2, str. 9-15, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2246996]

53. BIZJAK, Grega. Kakovostna cestna razsvetljava. V: Dnevi občinskih cest, Portorož 27. in 28. maj 2004. Ljubljana: Slovenska cestna podjetja, 2004, str. [1-11]. [COBISS.SI-ID 4166996]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

54. KOBAV, Matej Bernard, ŽUNKO, Peter, BIZJAK, Grega. Pokrivanje končne moči s sistemi za avtonomno obratovanje : povzetek = Covering peak power with diesel generating set : abstract. V: VORŠIČ, Jože (ur.). Deseto mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, Maribor, Slovenija, 15.-17. maj 2001. Program. V Mariboru: Univerza, 2001, str. [1]. [COBISS.SI-ID 2242132]

55. BIZJAK, Grega. Influence of faults in distribution network on behavior of asynchronous generators in small hydroelectric power plants. V: 17th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Barcelona 12-15 May 2003. Booklet of summaries. Liege: CIRED, 2003, str. 1. [COBISS.SI-ID 4142420]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek v monografiji

56. POVH, Dušan, VÖLCKER, Otto, BIZJAK, Grega, ŽUNKO, Peter. Calculation of transient phenomena. V: KRAWCZYNSKI, Johanna (ur.), POVH, Dušan (ur.). Reference materials on the project Improvement of Transmission Capability : overview of a bilateral German-Slovenian cooperation : German-Slovenian cooperation in scientific research and technological development, (Scientific series of the International Bureau, vol. 24). Jülich: Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek, cop. 1994, str. 1-6, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1090132]

57. BIZJAK, Grega, POVH, Dušan, ŽUNKO, Peter. Model of Slovenian electrical power network for Netomac digital simulation program. V: KRAWCZYNSKI, Johanna (ur.), POVH, Dušan (ur.). Reference materials on the project Improvement of Transmission Capability : overview of a bilateral German-Slovenian cooperation : German-Slovenian cooperation in scientific research and technological development, (Scientific series of the International Bureau, vol. 24). Jülich: Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek, cop. 1994, str. 31-35, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1091156]

1.17 Samostojni strokovni sestavek v monografiji

58. BIZJAK, Grega. Elektrika. V: BATIČ, Martin, BIZJAK, Grega, PEČE BREZNIK, Barbara, BUTALA, Vincenc, ČUDINA, Mirko, GRENC, Damjan, ZOREC-KARLOVŠEK, Majda, KOSELJ, Viktor, KRAMAR, Zdravko, LAPUH, Rado, MOLAN, Marija, NOSE, Jože, STREL, Biserka, ŽELEZNIK, Nadja. Priročnik za varno in zdravo delo. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002, str. 142-169. [COBISS.SI-ID 15656921]

59. BIZJAK, Grega. Razsvetljava. V: BATIČ, Martin, BIZJAK, Grega, PEČE BREZNIK, Barbara, BUTALA, Vincenc, ČUDINA, Mirko, GRENC, Damjan, ZOREC-KARLOVŠEK, Majda, KOSELJ, Viktor, KRAMAR, Zdravko, LAPUH, Rado, MOLAN, Marija, NOSE, Jože, STREL, Biserka, ŽELEZNIK, Nadja. Priročnik za varno in zdravo delo. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002, str. 328-357. [COBISS.SI-ID 15657945]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo

60. BATIČ, Martin, BIZJAK, Grega, PEČE BREZNIK, Barbara, BUTALA, Vincenc, ČUDINA, Mirko, GRENC, Damjan, ZOREC-KARLOVŠEK, Majda, KOSELJ, Viktor, KRAMAR, Zdravko, LAPUH, Rado, MOLAN, Marija, NOSE, Jože, STREL, Biserka, ŽELEZNIK, Nadja. Priročnik za varno in zdravo delo. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. ISBN 86-365-0407-4. [COBISS.SI-ID 119403008]

2.05 Drugo učno gradivo

61. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard. Svetlobna tehnika : skripta za seminar : (samo za interno uporabo). Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo, 2002. 1 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 2617684]

2.08 Doktorska disertacija

62. BIZJAK, Grega. Razvoj modela SF [spodaj] 6 odklopnika za potrebe digitalne simulacije stikalnih prehodnih pojavov v elektroenergetskih omrežjih : doktorska disertacija (področje elektrotehnike). Ljubljana: [G. Bizjak], 1997. XXXIV, 209 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 74627584]

2.09 Magistrsko delo

63. BIZJAK, Grega. Modeliranje stikala v programih za digitalno simulacijo prehodnih pojavov : magistrska naloga. Ljubljana: [G. Bizjak], 1993. 116 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 691284]

64. PETERNEL, Matjaž, BIZJAK, Grega. Odziv vzbujevalnega sistema generatorja ob defektnih stanjih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Peternel], 2003. 85 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3690068]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor pri magistrskih delih

65. KOBAV, Matej Bernard. Razvoj nadomestnega svetlobnega vira za izračun osvetljenosti prostora z dnevno svetlobo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. B. Kobav], 2003. II, 84 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3691348]

66. DEŽELAK, Gregor. Razsvetljava v multikinih : magistrska naloga. Novo mesto: [G. Deželak], 2004. 112 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4159316]

Mentor pri diplomskih delih

67. KODERMAC, Matjaž. Analiza in prenova sistema rezervnega napajanja tovarne Salonit Anhovo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kodermac], 2001. III, 81 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2623828]

68. MAVSAR, Matjaž. Projekt nove razsvetljavne naprave velike predavalnice FE : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Mavsar], 2001. 52 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2743380]

69. KENIG, Marko. Vključitev diesel-električnega agregata v sistem nujne lastne rabe Termoelektrarne Brestanica : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kenig], 2001. 56 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2632532]

70. SPETIČ, Primož. Načrtovanje notranje razsvetljave : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Spetič], 2002. IV, 95 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3173716]

71. UŠAJ, Edvin. CIE smernice za projektiranje razsvetljave cestnih predorov : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Ušaj], 2003. II, 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3402580]

72. KOMATAR, Tomaž. Led diode za osvetljevanje : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Komatar], 2003. III, 63 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3475028]

73. GOSPODARIČ, Žiga. Cestna razsvetljava : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Gospodarič], 2004. II, 62 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4247892]

74. GAŠPERIN, Matej. Razsvetljava športnih objektov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gašperin], 2004. III, 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4159828]

Mentor - drugo

75. PREMEC, Denis. Koncept razsvetljave v malem televizijskem studiu : zaključna naloga. Ljubljana: [D. Premec], 1999. 74 f., [27] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1722964]

Komentor pri diplomskih delih

76. SMUKAVEC, Janez. Napajanje elektroenergetskega območja Bohinj do leta 2015 : [diplomska naloga]. Ljubljana: [J. Smukavec], 1999. VI, 65 f., [7] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1970772]

77. ŠTAGOJ, Aleš. Zmanjšanje pogostosti izklopov zaradi enopolnih zemeljskih stikov : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Štagoj], 2001. III, 81 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2705236]

78. KUMER, Bojan. Modeliranje in izračun stacionarnih razmer v srednje napetostnem razdelilnem omrežju : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Kumer], 2001. IV, 85 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2678356]

79. KASTELIC, Matej Omar. Zanesljivost delovanja nizkonapetostnega odklopnika : diplomsko delo. Ljubljana: [M. O. Kastelic], 2002. IV, 59 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2631508]

80. DRNOVŠEK, Tomaž. Elektromagnetno sevanje kot obremenitev okolja v bližini visokonapetostnih elektroenergetskih objektov : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študija] : [študijski program: varstvo pri delu in požarno varstvo]. Ljubljana: [T. Drnovšek], 2003. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 837423]

81. PESAN, Branko. Koordinacija nizkonapetostnega prenapetostnega odvodnika in talilne varovalke : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Pesan], 2003. IV, 106 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3460692]

82. KARIŽ, Andrej. Varnostni načrt za gradbišče - rekonstrukcija visokonapetostnih polj v stikališču 400 kV v RTP Divača : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Kariž], 2003. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25783045]


NERAZPOREJENO

83. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Nadomestni svetlobni vir za izračun osvetljenosti prostora z dnevno svetlobo. EGES, Energ. gospod. ekol. Slov., nov.-dec. 2003, leto 7, št. 5, str. 76-79. [COBISS.SI-ID 213644032]