BIBLIOGRAFIJA MATEJ B. KOBAV (Električne naprave) 1999-2007

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOBAV, Matej Bernard, ŽUNKO, Peter, PAPIČ, Igor, BIZJAK, Grega. Možnosti znižanja koničnega odjema moči. Elektroteh. vestn., 2000, let. 67, št. 2, str. 97-104, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1986644]
 

2. KOBAV, Matej Bernard, ŽUNKO, Peter, BIZJAK, Grega, DIRNBEK, Vladimir. Simulacija prenapetosti z uporabo modela zračnega odklopnika. Elektroteh. vestn., letn. 71, št. 3, str. 153-158, ilustr. [COBISS.SI-ID 4328020]
 

3. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Development of a substitutive light source for indoor daylight calculations. Build. environ.. [Print ed.], 2005, vol. 40, iss. 12, str. 1611-1618, ilustr. [COBISS.SI-ID 4974420]
 

4. BLAŽIČ, Boštjan, KOBAV, Matej Bernard, PFAJFAR, Tomaž, KERIN, Uroš, MATVOZ, Dejan, SKOK, Kostja, PAPIČ, Igor. Analiza ravni flikerja v prenosnem omrežju Slovenije. Elektroteh. vestn., 2006, let. 73, št. 5, str. 291-296, ilustr. [COBISS.SI-ID 28279557]
 

5. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Indoor daylight calculations with developed substitutive light source. Ing. iluminatului, 2006, vol. 8, no. 17, str. 24-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 5780564]
 

1.02 Pregledni znanstveni članek

6. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard. Dobra razsvetljava ima sedem lastnosti. Gradbenik, 2001, letn. 5, št. 12, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 2574676]
 

1.04 Strokovni članek

7. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. So "varčne žarnice" res le koristne?. Življ. teh., december 2002, letn. 53, št. 12, str. 36-40. [COBISS.SI-ID 3357012]
 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. KOBAV, Matej Bernard, ŽUNKO, Peter, BIZJAK, Grega. Pokrivanje konične moči s sistemi za avtonomno obratovanje. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik osme Elektrotehniške in računalniške konference ERK '99, 23. - 25. september 1999, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1999, zv. A, str. 355-358, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1649492]
 

9. KOBAV, Matej Bernard, ŽUNKO, Peter, BIZJAK, Grega. Pokrivanje konične moči s sistemi za avtonomno obratovanje. V: VORŠIČ, Jože (ur.). Deseto Mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, Maribor, Slovenija, 15.-17. maj 2001. Komunalna energetika. V Mariboru: Univerza, 2001, str. [1-16], ilustr. [COBISS.SI-ID 2242900]
 

10. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Small "desktop" model of electrical network helps students better understand the physical basis of the problems. V: The first Electronic International Conference on Engineering Education, June - August 2001. [s. l.: s. n.], 2001, str. [1-6], ilustr. [COBISS.SI-ID 2425684]
 

11. KOBAV, Matej Bernard, ŽUNKO, Peter, BIZJAK, Grega. Uporaba dizel agregatov za zmanjšanje koničnih moči v omrežju. V: OTRIN, Andrej (ur.). Peta konferenca slovenskih elektroenergetikov, Bled, 28. - 30.maja 2001. Zbornik referatov. Ljubljana: Društvo SLOKO CIGRE, 2001, del 2, str. 141-147, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2248020]
 

12. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Vsebnost harmonikov v toku različnih svetlobnih virov. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 413-416. [COBISS.SI-ID 3225940]
 

13. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Vsebnost harmonikov v toku različnih svetlobnih virov. V: ORGULAN, Andrej (ur.). Zbornik. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2002, str. 39-46. [COBISS.SI-ID 3255124]
 

14. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Predlog CIE standarda za prostorsko porazdelitev dnevne svetlobe - CIE standardno nebo. V: ORGULAN, Andrej (ur.). Zbornik. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2002, str. 59-70. [COBISS.SI-ID 3255636]
 

15. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Simulating and calculating sky luminance distribution with CIE standard DS 011.2. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TKALČIČ, Marko (ur.). The IEEE Region 8 EUROCON 2003 : computer as a tool : 22-24. September 2003, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia : proceedings. Piscataway: IEEE, cop. 2003, vol. 1, str. 516-520. [COBISS.SI-ID 3840084]
 

16. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Simulation of sky luminance according to CIE standard DS 011.2. V: 6. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs, 19. bis 21. September 2003, Arnstadt. Tagungsberichte. Ilmenau: Technisce Universität Ilmenau, Fakultät Maschinenbau, Fachgebiet Lichttechnik, 2003, str. [1-11]. [COBISS.SI-ID 3954772]
 

17. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Nadomestni svetlobni vir za izračun osvetljenosti prostora z dnevno svetlobo. V: ORGULAN, Andrej (ur.). Učinkovita kombinacija umetne in dnevne svetlobe : zbornik = proceedings. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2003, str. 23-34. [COBISS.SI-ID 4167508]
 

18. KOBAV, Matej Bernard. Izračun osvetljenosti notranjih prostorov z nadomestnim svetlobnim virom. V: ORGULAN, Andrej (ur.). Učinkovita kombinacija umetne in dnevne svetlobe : zbornik = proceedings. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2004, str. 19-30. [COBISS.SI-ID 4421460]
 

19. DUMORTIER, Dominique, KOBAV, Matej Bernard. Use of the Perez all weather sky luminance model to obtain the frequency of CIE standard sky types. V: 10. Europäischer Lichtkongress, 19. 9. - 21. 9. 2005, Berlin, Deutschland. Light für den Menschen : 19. 9. - 21. 9. 2005. Berlin: Deutsche Lichttechnische Gesellschaft, cop. 2005, str. 137-140, ilustr. [COBISS.SI-ID 4968532]
 

20. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Developing substitutive light source for indoor daylight calculations. V: 10. Europäischer Lichtkongress, 19. 9. - 21. 9. 2005, Berlin, Deutschland. Light für den Menschen : 19. 9. - 21. 9. 2005. Berlin: Deutsche Lichttechnische Gesellschaft, cop. 2005, str. 238-241, ilustr. [COBISS.SI-ID 4968276]
 

21. KOBAV, Matej Bernard. Določanje CIE tipa neba na podlagi meritev porazdelitve svetlosti. V: ORGULAN, Andrej (ur.). Svetloba in okolje : zbornik : proceedings. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2005, str. 15-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 4976980]
 

22. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Uporaba nadomestnega svetlobnega vira za izračun osvetljenosti notranjih prostorov z dnevno svetlobo. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2005, 17.-18. maj 2005. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2005, [13] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4741204]
 

23. KOBAV, Matej Bernard. Uporaba digitalnega fotoaparata s širokokotnim objektivom v funkciji merilnika porazdelitve svetlosti neba. V: ORGULAN, Andrej (ur.). Razsvetljava delovnih mest : zbornik : proceedings. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2006, str. 167-178, ilustr. [COBISS.SI-ID 5547348]
 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

24. KOBAV, Matej Bernard. Racionalizacija porabe električne energije pri cestni razsvetljavi. V: Dnevi občinskih cest, Portorož 27. in 28. maj 2004. Ljubljana: Slovenska cestna podjetja, 2004, str. [1-10]. [COBISS.SI-ID 4166740]
 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

25. KOBAV, Matej Bernard, ŽUNKO, Peter, BIZJAK, Grega. Pokrivanje končne moči s sistemi za avtonomno obratovanje : povzetek = Covering peak power with diesel generating set : abstract. V: VORŠIČ, Jože (ur.). Deseto mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, Maribor, Slovenija, 15.-17. maj 2001. Program. V Mariboru: Univerza, 2001, str. [1]. [COBISS.SI-ID 2242132]
 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

26. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard. Svetlobna tehnika : skripta za seminar : (samo za interno uporabo). Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo, 2002. 1 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 2617684]
 

27. KOBAV, Matej Bernard. Praktikum elektrotehnika in varnost. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2004. 20 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4540500]
 

28. KOBAV, Matej Bernard. Praktikum za predmet Delovno okolje - razsvetljava. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave, Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo, 2005. 16 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4538708]
 

29. KOBAV, Matej Bernard. Praktikum za predmet Javna razsvetljava : izobraževalni program Komunala. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave, Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo, 2005. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4538452]
 

2.09 Magistrsko delo

30. KOBAV, Matej Bernard. Razvoj nadomestnega svetlobnega vira za izračun osvetljenosti prostora z dnevno svetlobo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. B. Kobav], 2003. II, 84 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3691348]
 

2.11 Diplomsko delo

31. KOBAV, Matej Bernard. Pokrivanje konične moči s sistemi za avtonomno obratovanje : diplomska naloga : univerzitetni študij. Ljubljana: [M. B. Kobav], 1999. II, 82 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1480788]
 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

32. PAPIČ, Igor, ŽUNKO, Peter, MIHALIČ, Rafko, BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard, BLAŽIČ, Boštjan, PFAJFAR, Tomaž, KERIN, Uroš. Analiza kakovosti napetosti v prenosnem omrežju in smernice za postavitev permanentnega monitoringa : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za električna omrežja in naprave, 2005. 164 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5141076]
 

33. PAPIČ, Igor, ŽUNKO, Peter, MIHALIČ, Rafko, BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard, BLAŽIČ, Boštjan, MATVOZ, Dejan, PFAJFAR, Tomaž. Analiza vpliva obratovanja porabnikov na ZGK železarna Ravne in ZGK železarna Štore na kakovost napetosti v prenosnem omrežju : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za električna omrežja in naprave, 2005. III, 155 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5140820]
 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.25 Druga izvedena dela

34. FURLAN, Marino, BIZJAK, Grega, BIZJAK, Marko, ERŠTE, Stanko, GOLOB, Gorazd, KLANJŠEK GUNDE, Marta, KOBAV, Matej Bernard, ORGULAN, Andrej, URBAS, Raša. Člani programskega odbora in recenzenti. Štirinajsto mednarodno posvetovanje Razsvetljava 2005, 13. - 14. oktober, 2005, Postojna, Slovenija : svetloba in okolje = Fourteenth international symposium Lighting engineering 2005 : light and environment. 2005. [COBISS.SI-ID 1538416]