Delovno okolje - Razsvetljava

Predmet se ne izvaja več. 

 

Obvestila prof. dr. Grega Bizjak

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni izpit je sestavljen iz 50 vprašanj. Pri vsakem vprašanju so 4 možni odgovori od katerih je samo eden pravilen. Vsako vprašanje prinese 2% k skupni oceni pisnega izpita. V kolikor s pisnim izpitom zberete vsaj 32% (16 pravilnih odgovorov) lahko pristopite k ustnemu izpitu. Na ustnem izpitu dobite od 3 do 5 vprašanj iz vsebine predavanj. Končno oceno izpita sestavlja 75% ocene pisnega dela izpita in 25% ocene ustnega dela izpita. Skupna ocena izpita je: za zbranih 51% - 60%:6; 61% - 70%:7; 71% - 80%:8; 81% - 90%:9 in 91% - 100%:10. V kolikor na ustnem izpitu ne odgovorite na nobeno vprašanje (0 %) je končna ocena izpita negativna.

 

Primeri izpitnih vprašanj  - pisni izpit

 

Primeri izpitnih vprašanj  - ustni izpit

 

Izpitni roki (datum, ura, predavalnica) so objavljeni na VIS (https://vis.fkkt.uni-lj.si ).

 

Seznam prijavljenih je nekaj dni pred izpitom objavljen na internetni oglasni deski FKKT (http://www.fkkt.uni-lj.si/si/?29 )

 

Rezultati izpitov so prav tako objavljeni na internetni oglasni deski FKKT (http://www.fkkt.uni-lj.si/si/?29 )

 

Obvestila as. dr. Matej B. Kobav

 

Trenutno ni obvestil.