Elektrotehnika in varnost 

Obvestila prof. dr. Grega Bizjak
 

Izročki prosojnic za predavanja (.pdf)

 

Za osnove elektrotehnike ni prosojnic

 

Električne inštalacije in zakonodaja

Varovanje električne inštalacije

Nevarnost električnega toka

Zaščita pred električnim udarom

Meritve električne inštalacije

Električna oprema v Ex ogroženih prostorih

 

Vpliv svetlobe na ljudi

Fizikalne osnove svetlobe

Svetloba in barve

Svetlobni viri in svetilke

Razsvetljava z umetno svetlobo

Razsvetljava proizvodnih prostorov

Razsvetljava pisarn in upravnih prostorov

Varnostna razsvetljava

 

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
Pisni izpit je sestavljen iz 50 vprašanj. Pri
vsakem vprašanju so 4 možni odgovori od
katerih je samo eden pravilen. Vsako
vprašanje prinese 2 % k skupni oceni pisnega
 izpita. Negativnih točk ni. Na ustnem izpitu
dobite od 3 do 5 vprašanj iz vsebine predavanj.
Če pišete pisni izpit več kot 70 % se vam lahko za
ustni izpit upošteva kar ocena pisnega izpita.
Končna ocena predmeta je sestavljena iz ocene
pisnega izpita, ocene ustnega izpita in ocene vaj,
in sicer tako, da se seštevek vseh treh ocen
(procentov) deli s 3. V kolikor so vse tri ocene
(vsaka zase) pozitivne (51 % ali več) je skupna
ocena izpita za zbranih 51 % - 60 %:6; 61 % -
70 %:7; 71 % - 80 %:8; 81 % - 90 %:9 in
91 % - 100 %:10. V kolikor je katera od ocen
negativna (50 % ali manj) je skupna ocena
negativna.

 

Izpit

 Primeri izpitnih vprašanj

 Elektrotehnika in varnost - pisni izpit

 Razsvetljava - pisni izpit

 Elektrotehnika in varnost - ustni izpit

 Razsvetljava - ustni izpit

 

Izpitni roki (datum, ura, predavalnica) so
objavljeni na VIS (https://vis.fkkt.uni-lj.si).

 

Rezultati izpitov so objavljeni na
internetni oglasni deski FKKT
(http://www.fkkt.uni-lj.si/si/?29)

 

Knjiga Razsvetljava

Obvestila doc. dr. Matej B. Kobav
 

Prosim za točnost! Obvezna je 100% prisotnost!

Prostor: AN 304 – Laboratorij za električna omrežja in naprave - LEON

 

Pozitivna ocena vaj je pogoj za
opravljanje pisnega izpita. Zato se pred
prijavo na izpit prepričajte, če so bile
vaše vaje ocenjene s pozitivno oceno.

Praktikum je potrebno oddati vsaj 14 dni pred opravljanjem pisnega dela izpita!

 

Praktikum za laboratorijske vaje

 

Praktikum za laboratorijske vaje - drugi del

 

Praktikum za laboratorijske vaje - tretji del

 

Izmerjeni spektri (ponedeljek) (Excel datoteka)

 

Izmerjeni spektri (cetrtek) (Excel datoteka)