Dejavnost laboratorija

 

Dejavnost Laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo lahko razdelimo v naslednje sklope:

 

- Kalibracije merilnikov osvetljenosti in svetlosti

- Meritve kotne porazdelitve svetlosti

- Meritve osvetljenosti in svetlosti zunajih površin (ceste, ulice, parkirišča, fasade)

- Meritve in presoja delovnega okolja (osvetljenost)

- Izdelava različnih študij

 

Kalibracije merilnikov svetlosti in osvetljenosti

 

Kalibracje izvajamo na fotometrični klopi. Kalibracije merilnikov svetlosti izvajamo po primerjalni metodi s pomočjo normale za svetlost. V normali se prižejo ustrezni svetlobni viri, da dosežemo ustrezno vrednost svetlosti, nato nastavimo podobno barvno temperaturo na vrednost 2856K (Illuminant A) in izvedemo kalibracijo. Kalibracijo ponovimo na vseh merilnih območjih. V zadnjem letu so svoje inštrumente pri nas kalibrirala podjetja Belmet, Metrel, Petrol in drugi.

 IMG 8021 krogla1 krogla2

Normala za svetlost

 

Meritve kotne porazdelitve svetilnosti

 

Merilni postopek je skladen s SIST EN 13032-1:2004. Za meritev kotne porazdelitve svetilnosti je svetilka pritrjena na goniofotometer v normalnem položaju. Med meritvijo se svetilka obrača okoli vertikalne osi. Fotometer je bil pritrjen na ročici, gibljivi okoli horizontalne osi, ki omogoča, da se fotometer premika po segmentu virtualne sfere in sicer od ekvatorja do pola. Za meritev kotne porazdelitve svetilnosti v zgornjem polprostoru je uporabljen enak postopek le da je svetilka pritrjena na goniofotometer "z glavo navzdol".  Merilna razdalja med fotometričnim središčem svetilke in fotometrom pri meritvi znaša 3322 mm. V zadnjem letu so svoje svetlike pri nas merila naslednja podjetja Grah Lighting d.o.o., Geoenergetika, Ediito, Lumenia, LED Elektronika in Strip's, Siled, Javna Razsvetljava d.d. in drugi.

Meritve osvetljenosti in svetlosti zunajih površin

 

Meritve se izvajajo na terenu, kjer se zahteva preverjanje svetlosti ali osvetljosti ter enakomernosti svetlosti ali osvetljenosti. 

 

meritve cesta 

Meritve izvajamo s pomočjo merilnika svetlosti Minolta LS-110 in/ali digitalnega fotoaparata Canon EOS 50D in programske opreme Photolux.

 

pot slika pot l

Meritev poti in slika porazdelitve svetlosti

 

cesta slika cesta l

Meritev cestišča in slika porazdelitve svetlosti

 

fasada slika fasada l

Meritev fasade in slika porazdelitve svetlosti

 

Meritve notranje razsvetljave

Meritve zunanje razsvetljave

Meritve kotne porazdelitve svetilnosti

Študije/elaborati