Prof. dr. Grega Bizjak, univ. dipl. inž. el.

 

bizjakRedni profesor dr. Grega Bizjak univ. dipl. inž. el. je študiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1990 diplomiral in leta 1993 magistriral. Med leti 1990 in 1993 je bil mladi raziskovalec na Katedri za elektroenergetske sisteme in naprave omenjene fakultete. Od leta 1993 je bil asistent stažist in od leta 1996 do leta 1999 je bil asistent na isti katedri. V letu 1997 je doktoriral. V letu 1999 je postal docent. Od leta 1990 je skupno 2 leti prebil na specializaciji v inštitutu EV NP firme Siemens AG v Erlangen-u, Nemčija.

Njegovo raziskovalno področje zajema predvsem modeliranje elementov elektroenergetskega sistema za potrebe digitalne simulacije s poudarkom na stikalnih aparatih ter simulacije prehodnih pojavov v industrijskih omrežjih.

Prof dr. Bizjak je član IEEE in predstavnik divizije 2 v Slovenskem nacionalnem komiteju pri CIE ter predsednik Slovenskega nacionalnega komiteja pri CIE.

 

 

 

 

 


 

                                        Doc. dr. Matej B. Kobav, univ. dipl. inž. el.

KobavDoc. dr. Matej B. Kobav, univ. dipl. inž. el. je študiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1999 diplomiral in se istega leta zaposlil kot asistent na Katedri za elektroenergetske sisteme in naprave omenjene fakultete, v Laboratoriju za električna omrežja in v Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo. V letu 2003 je magistriral, leta 2009 pa doktoriral pod deljenim mentorstvom in z zagovorom doktorske naloge z naslovom "Development and validation of methods used to compute time values of indoor daylight illuminances" pridobil naziv doktorja znanosti na Univerzi v Ljubljani in na L’Institut National des Sciences Appliquées de LYON naziv doktorata Génie Civil (M.E.G.A.) V okviru raziskovalnega dela se je v preteklosti ukvarjal s koničnimi močmi in zmanjševanjem le-teh s pomočjo sistemov za avtonomno obratovanje. Prav tako se je ukvarjal z analizami električne kvalitete. V zadnjih letih raziskovalni čas namenja predvsem področju razsvetljave. Tu se ukvarja z vrednotenjem delovnega okolja, izkoriščanjem dnevne svetlobe v namene osvetljevanja prostorov, meritvami kotne porazdelitve svetlosti in barve neba ter z drugimi meritvami s področja svetlobe. Doc. dr. Matej B. Kobav je glavni sekretar SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA RAZSVETLJAVO, glavni sekretar Slovenskega nacionalnega komiteja pri CIE in predstavnik divizije 3 v Slovenskem nacionalnem komiteju pri CIE. Je tudi član več tehničnih komitejev CIE.                                                     

prof. dr. Grega Bizjak

univ. dipl. inž. el.

Prostor AR202

tel.: (01) 47 68 446   

grega.bizjak[at]fe.uni-lj.si

 

 

doc. dr. Matej B. Kobav

univ. dipl. inž. el.

Prostor AZ103

tel.: (01) 47 68 759

GSM: 041 533 206

matej.kobav[at]fe.uni-lj.si

 

  

Mitja Rup

univ. dipl. inž. el.

tel.: (01) 47 68 293

mitja.rup[at]fe.uni-lj.si