Prof. dr. Grega Bizjak, univ. dipl. inž. el.

 

bizjakRedni profesor dr. Grega Bizjak univ. dipl. inž. el. je študiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1990 diplomiral in leta 1993 magistriral. Med leti 1990 in 1993 je bil mladi raziskovalec na Katedri za elektroenergetske sisteme in naprave omenjene fakultete. Od leta 1993 je bil asistent stažist in od leta 1996 do leta 1999 je bil asistent na isti katedri. V letu 1997 je doktoriral. V letu 1999 je postal docent. Od leta 1990 je skupno 2 leti prebil na specializaciji v inštitutu EV NP firme Siemens AG v Erlangen-u, Nemčija.

Njegovo raziskovalno področje zajema predvsem modeliranje elementov elektroenergetskega sistema za potrebe digitalne simulacije s poudarkom na stikalnih aparatih ter simulacije prehodnih pojavov v industrijskih omrežjih.

Prof dr. Bizjak je član IEEE in predstavnik divizije 2 v Slovenskem nacionalnem komiteju pri CIE ter predsednik Slovenskega nacionalnega komiteja pri CIE.

 

Bibliografija.


 

                                        Doc. dr. Matej B. Kobav, univ. dipl. inž. el.

kobavDoc. dr. Matej B. Kobav, univ. dipl. inž. el. je študiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1999 diplomiral in se istega leta zaposlil kot asistent na Katedri za elektroenergetske sisteme in naprave omenjene fakultete, v Laboratoriju za električna omrežja. V letu 2003 je magistriral, leta 2009 pa doktoriral pod deljenim mentorstvom in z zagovorom doktorske naloge z naslovom "Development and validation of methods used to compute time values of indoor daylight illuminances" pridobil naziv doktorja znanosti na Univerzi v Ljubljani in na L’Institut National des Sciences Appliquées de LYON naziv doktorata Génie Civil (M.E.G.A.) 

V okviru raziskovalnega dela se ukvarja s koničnimi močmi in zmanjševanjem le teh s pomočjo sistemov za avtonomno obratovanje. Prav tako se ukvarja z analizami električne kvalitete. Drugi del raziskovalnega področja je s področja razsvetljave. Tu se ukvarja predvsem z svetlobnimi simulacijami in izkoriščanjem dnevne svetlobe v namene osvetljevanja prostorov. 

Doc. dr. Matej B. Kobav je glavni sekretar SLOVENSKEGA DRUŠTVA  ZA RAZSVETLJAVO, glavni sekretar Slovenskega nacionalnega komiteja pri CIE in predstavnik divizije 3 v Slovenskem nacionalnem komiteju pri CIE. Je tudi član tehničnega komiteja CIE TC 3.37 in član strokovnega sveta revije Korak v prostor.

 

Bibliografija.


 

                                                                Mitja Rup

 

                                          Mitja Rup je laborant v laboratoriju in skrbi, da je inventar vedno v dobrem stanju in da so

                                          vaje pripravljene.

 

prof. dr. Grega Bizjak

univ. dipl. inž. el.

Prostor AR202

tel.: (01) 47 68 446   

grega.bizjak[at]fe.uni-lj.si

 

 

doc. dr. Matej B. Kobav

univ. dipl. inž. el.

Prostor AZ103

tel.: (01) 47 68 759

matej.kobav[at]fe.uni-lj.si

 

 

Nina Carli

univ. dipl. inž. el.

Prostor AN112

nina.carli[at]fe.uni-lj.si

 

 

Mitja Rup

univ. dipl. inž. el.

tel.: (01) 47 68 293

mitja.rup[at]fe.uni-lj.si