Elektrotehnika in varnost 

Obvestila prof. dr. Grega Bizjak

 

Predmet Elektrotehnika in varnost ima tri vsebinske sklope:

- osnove elektrotehike,

- varnost pri uporabi električnega toka in

- razsvetljava delovnega okolja,

zato so tudi predavanja razdeljena v tri sklope vsebin.

 

V študijskem letu 2019/20 bomo imeli 45 ur predavanj po:

učnem načrtu

 

Označena literatura je na voljo na spodnjih povezavah.

Označe strani morate prebrati in ustrezno premisliti pred posameznim predavanjem, drugače boste predavanjem težko sledili.

 

Socrative - orodje za sodelovanje pri predavanjih

 

Programi za simulacijo električnih vezij:

- Circuit Lab (Zahteva registracijo)

- Quite (Zahteva prenos na računalnik)

 

Literatura (povezave do spletnih strani):

Knjiga Osnove elektrotehnike

prosojnice Balanced Three Phase Systems

prosojnice Current and Voltage Measurement

knjiga Electric Energy Systems

knjiga Pretvarjanje v Električno energijo

knjiga Razsvetljava

 

Prosojnice (izročki)

- Za osnove elektrotehnike ni prosojnic

- Varnost pri uporabi električnega toka 

Električne inštalacije in zakonodaja

Varovanje električne inštalacije

Nevarnost električnega toka

Zaščita pred električnim udarom

Meritve električne inštalacije

Električna oprema v Ex ogroženih prostorih

- Razsvetljava delovnega okolja 

Vpliv svetlobe na ljudi

Fizikalne osnove svetlobe

Svetloba in barve

Svetlobni viri in svetilke

Razsvetljava z umetno svetlobo

Razsvetljava proizvodnih prostorov

Razsvetljava pisarn in upravnih prostorov

Varnostna razsvetljava

 

Izpit 

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
Pisni izpit je sestavljen iz 50 vprašanj. Pri
vsakem vprašanju so 4 možni odgovori od
katerih je samo eden pravilen. Vsako
vprašanje prinese 2 % k skupni oceni pisnega
 izpita. Negativnih točk ni. Na ustnem izpitu
dobite od 3 do 5 vprašanj iz vsebine predavanj.
Če pišete pisni izpit več kot 70 % se vam lahko za
ustni izpit upošteva kar ocena pisnega izpita.
Končna ocena predmeta je sestavljena iz ocene
pisnega izpita, ocene ustnega izpita in ocene vaj,
in sicer tako, da se seštevek vseh treh ocen
(procentov) deli s 3. V kolikor so vse tri ocene
(vsaka zase) pozitivne (51 % ali več) je skupna
ocena izpita za zbranih 51 % - 60 %:6; 61 % -
70 %:7; 71 % - 80 %:8; 81 % - 90 %:9 in
91 % - 100 %:10. V kolikor je katera od ocen
negativna (50 % ali manj) je skupna ocena
negativna.

 

Primeri izpitnih vprašanj

 Elektrotehnika in varnost - pisni izpit

 Razsvetljava - pisni izpit

 Elektrotehnika in varnost - ustni izpit

 Razsvetljava - ustni izpit

 

Izpitni roki (datum, ura, predavalnica) so
objavljeni na STUDIS.

 

Rezultati izpitov 

Izpit 15.06.2020 - Rezultati

 

Obvestila doc. dr. Matej B. Kobav
 

Prosim za točnost! Obvezna je 100% prisotnost!

Prostor: AN 304 – Laboratorij za električna omrežja in naprave - LEON

 

 

Pozitivna ocena vaj je pogoj za
opravljanje pisnega izpita. Zato se pred
prijavo na izpit prepričajte, če so bile
vaše vaje ocenjene s pozitivno oceno.

Praktikum je potrebno oddati vsaj 14 dni pred opravljanjem pisnega dela izpita!

 

 

 

Praktikum za laboratorijske vaje - 1.del

 

Praktikum za laboratorijske vaje - 2.del 

 

Praktikum za laboratorijske vaje - 2x. del AC napetost

  

Praktikum za laboratorijske vaje - 3.del 

 

Rezultati kolokvija 6.1.2020