DESL - www.erasmusplusdesl.com

  

Razvoj izobraževanja o energetsko učinkoviti in pametni razsvetljavi v Vietnamu in Mjanmaru

Originalni naslov projekta: Developing Energy Efficient and Smart Lighting Education in Vietnam & Myanmar

 

UVOD

DESL je projekt v okviru programa Erasmus+, ki ga financira Evropska komisija v okviru Ključne Akcije 2, Gradnja zmogljivosti na področju visokega šolstva, da bi spodbudili sodelovanje med EU in Vietnamom in Mjanmarom. Splošni cilj projekta je pomagati Vietnamu in Mjanmaru pri zmanjševanju porabe električne energije in emisij toplogrednih plinov s pomočjo povečanja človeških virov na področju energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave. Glavni cilj projekta je razvoj novih predmetov energetsko učinkovite pametne razsvetljave, ki temeljijo na lokalnih potrebah. Ti predmeti se bodo izvajali na štirih vietnamskih univerzah (EIU, HCMUT, TDU, VGU) in dveh univerzah v Mjanmaru (MTU in YTU).

 

Koordinator

Aalto University (AALTO) - Finland

Partnerji

Eastern International University (EIU) - Vietnam

Mandalay Technological University (MTU) - Myanmar

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) – The Netherlands

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) - Vietnam

Thu Dau Mot University (TDMU) - Vietnam

Univerza V Ljubljani (UL) - Slovenia

Vietnamese - German University (VGU) - Vietnam

Yangon Technological University (YTU) - Myanmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAVNE AKTIVNOSTI

  • - Ozaveščanje in prepoznava potrebe in priložnosti za energetsko učinkovito in pametno razsvetljavo.
  • - Razvoj novih predmetov energetsko učinkovite in pametne razsvetljave, ki temeljijo na lokalnih potrebah.
  • - Posodobitev laboratorijske opreme za izboljšanje učnih okolij.
  • - Izboljšanje znanj in kompetenc učnega osebja.
  • - Okrepiti sodelovanje med univerzami, industrijo, javnim sektorjem in družbo za spodbujanje energetsko učinkovite in pametne razsvetljave.

 

 

Dokumenti:

 

- Brošura o DESL projektu v slovenskem jeziku

- Prospekt o DESL projektu v slovenskem jeziku