Električne inštalacije in razsvetljava

Visokošolski strokovni študij 1. stopnje - Aplikativna elektrotehnika

obvezni predmet na smeri ETAP in izbirni predmet na drugih smereh

 Študijsko leto 2017/18

Obvestila prof. dr. Grega Bizjak

 

Sodelovanje na predavanjih

Slušatelji predmeta ste lepo povabljeni, da se na predavanja pripravite v naprej. Zato so v nadaljevanju objavljene prosojnice za vsa predavanja. Pri tem si lahko pomagate tudi z objavljenimi vprašanji za izpite. V kolikor na katero vprašanje ne boste znali odgovoriti ali pa se vam bodo zastavila dodatna vprašanja, bomo nanje odgovorili na predavanjih.

 

Prosojnice v obliki izročkov za lažje

spremljanje predavanj (.pdf)

Električne inštalacije in zakonodaja

Elementi električnih inštalacij

Dimenzioniranje vodnikov

Varovanje električne inštalacije

Nevarnost električnega toka in zaščitni ukrepi

Inteligentne električne inštalacije

Vpliv svetlobe na ljudi

Fizikalne osnove svetlobe in fotometrija

Svetlobni viri in svetilke

Razsvetljava z umetno svetlobo

Projektiranje notranje razsvetljave

Varnostna razsvetljava

Projektiranje inštalacij in meritve

Cestna razsvetljava

 

Izpit

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni izpit je sestavljen iz 50 vprašanj. Pri vsakem vprašanju so 4 možni odgovori od katerih je samo eden pravilen. Vsako vprašanje prinese 2 % k skupni oceni pisnega izpita. Negativnih točk ni. Končna ocena predmeta je sestavljena iz ocene pisnega izpita, ocene ustnega izpita in ocene vaj, in sicer tako, da se seštevek vseh treh ocen (procentov) deli s 3. V kolikor so vse tri ocene (vsaka zase) pozitivne (51 % ali več) je skupna ocena izpita za zbranih 51 % - 60 %:6; 61 % - 70 %:7; 71 % - 80 %:8; 81 % - 90 %:9 in 91 % - 100 %:10. V kolikor je katera od ocen negativna (50 % ali manj) je skupna
ocena negativna. 
Primeri izpitnih vprašanj so na voljo na spodnji povezavi:

 

Primeri izpitnih vprašanj

 

Priporočam, da pred izpitom rešite poskusni izpit na spodnji povezavi in preverite pravilnost vaših odgovorov.

 

Poskusni izpit

Poskusni izpit - rešitve

 

Izpitni roki v študijskem letu 2017/18:

15.02.2018

14.06.2018

29.06.2018

05.09.2018

 

Namesto pisnega izpita lahko izdelate tudi izpitni seminar, ki obsega ustrezno zahteven projekt električnih inštalacij in/ali razsvetljave.  

Tistim, ki boste izpit opravljali z izdelavo projektne naloge, se ni potrebno prijaviti na izpitni rok. Potrebno je le izdelati in oddati projektno nalogo. Po pregledu naloge sledi še ustni izpit.

 

Domače naloge

tabela 1 - popis električnih porabnikov

tabela 2 - popis vtičnic, stikal in svetilk

tabela 3 - pregled razdelilca in tokokrogov

tabela 4 - dimenzioniranje vodnikov

podatki - podatki za dimenzioniranje vodnikov

tabela 5 - osvetljenosti v stanovanju 

 

Seminarji ERASMUS študentov, ki so del snovi - torej lahko

pričakujete, da se kaj od tega pojavi tudi na izpitu:

Electrical equipment and instalations in hazardous areas

Electrical product safety

Electrical hazards and sccidents

Lighting design with LED 

 

 

Instructions for English speaking (Erasmus) students:

 

There are two tasks to complete to get a positive final mark:

- write and present (in front of a class) a seminar paper

- study the literature and pass the oral exam.

 

Instructions, themes and approximate schedule of presentations

of seminar papers are available through the
links bellow. The written part and the presentation will 
be evaluated and the Exam grade will be calculated as
an average of these two grades and grade of oral exam.

Instructions
Themes of seminars

Doodle Pool

 

Study literature

You need to go through the chapters A, C, E, F, G, H, J and Q.

Oral exams will be on 18.06.2018 and 29.06.2018 and you need to

register for the exam through the Studis online system.

Oral exams will be:

18.06.23018 at 12:00

29.06.2018 at 12:00

in my office.

Note: the first exam was posponed from 14.6. until 18.6.

 

Obvestila doc. dr. Matej B. Kobav

 

Vsa obvestila o predmetu so v e-učilnici.

eFE

 

 

Starejša obvestila (ne obnavljamo povezav)

  

Pozitivno opravljene vaje so
pogoj za pristop k pisnemu izpitu.
Zato se pred prijavo na izpit prepričajte,
če so vaše vaje res pozitivno ocenjene.

Praktikum je potrebno oddati vsaj 10 dni pred opravljanjem pisnega dela izpita!

 

 

Vaje se izvajajo v prostoru A 304 – Laboratorij za električna omrežja in naprave - LEON (3. nadstropje A stavbe)

 

SCS/My home

Predstavitev sistema My Home (SLO)
Upravljanje luči in rolet (SLO)
Načrtovanje in inštalacija (SLO)
Brošura Celiane s primeri (SLO)

Tehnični listi (SLO)

Splošno o SCS sistemu (EN)
O elementih in konfiguriranje (EN)

 

KNX

- Program ETS4 - inštalacija (>500 MB)

- katalogi produktov za izdelke Schneider electric

- osnovne informacije o KNX za začetnike

- osnovne informacije o KNX za začetnike(ppt)

- osnovne informacije o KNX za napredne uporabnike

- osnovne informacije o KNX za napredne uporabnike(ppt)

- Navodila za uporabo programa ETS4