Osnove elektrotehnike in varnost 

Predmet se ne izvaja več.

 

Obvestila prof. dr. Grega Bizjak

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni izpit je sestavljen iz 50 vprašanj. Pri vsakem vprašanju so 4 možni odgovori od katerih je samo eden pravilen. Vsako vprašanje prinese 2% k skupni oceni pisnega izpita. V kolikor s pisnim izpitom zberete vsaj 32% (16 pravilnih odgovorov) lahko pristopite k ustnemu izpitu. Na ustnem izpitu dobite od 3 do 5 vprašanj iz vsebine predavanj. Končno oceno izpita sestavlja 75% ocene pisnega dela izpita in 25% ocene ustnega dela izpita. Skupna ocena izpita je: za zbranih 51% - 60%:6; 61% - 70%:7; 71% - 80%:8; 81% - 90%:9 in 91% - 100%:10. V kolikor na ustnem izpitu ne odgovorite na nobeno vprašanje (0 %) je končna ocena izpita negativna.

Primeri izpitnih vprašanj  - pisni izpit

Primeri izpitnih vprašanj  - ustni izpit izpit

Izpitni roki (datum, ura, predavalnica) so objavljeni na VIS (https://vis.fkkt.uni-lj.si ).

Seznam prijavljenih je nekaj dni pred izpitom objavljen na internetni oglasni deski FKKT (http://www.fkkt.uni-lj.si/si/?29 )

Rezultati izpitov so prav tako objavljeni na internetni oglasni deski FKKT (http://www.fkkt.uni-lj.si/si/?29 )

Obvestila doc. dr. Matej B. Kobav