VSŠ Razsvetljava 

Obvestila prof. dr. Grega Bizjak
 

Predmet se ne izvaja več!                                                    

 

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni izpit je sestavljen iz 50 vprašanj. Pri vsakem vprašanju so 4 možni odgovori od katerih je samo eden pravilen. Vsako vprašanje prinese 2 % k skupni oceni pisnega izpita. V kolikor s pisnim izpitom zberete vsaj 32 % (16 pravilnih odgovorov) lahko pristopite k ustnemu izpitu. Na ustnem izpitu dobite od 3 do 5 vprašanj širše vsebine. Končno oceno izpita sestavlja 75 % ocene pisnega dela izpita in 25 % ocene ustnega dela izpita. Skupna ocena izpita je: za zbranih 51% - 60%:6; 61% - 70%:7; 71% - 80%:8; 81% - 90%:9 in 91% - 100%:10.

 

Primeri izpitnih vprašanj- pisni izpit

Primeri izpitnih vprašanj- ustni izpit

 

Izpitni roki v študijskem letu 2013/14

15.09.2014 ob 10:00 Rezultati

 

Tistim, ki boste izpit opravljali z izdelavo projektne naloge, se ni potrebno prijaviti na izpitni rok. Potrebno je le izdelati in oddati projektno nalogo. Po pregledu naloge sledi še ustni izpit.

                                                                                                                                                                                 

Obvestila as. dr. Matej B. Kobav
 

Razpored študentov za laboratorijske vaje

Gradivo za laboratorijske vaje

 

- DIAlux

Domača stran izdelovalca programa DiaLux s povezavo na inštalacijsko datoteko zadnje verzije
Priročnik

Kratka navodila v slovenščini

 

-Plug-in za DIALux

     Siteco
     Philips
     Philips Idman
     3F Fillipi
     Simes
     Erco
     Zumtobel Staff

 

Izračun faktorja dnevne svetlobe
 -Rešen primer 9. vaje - FDS