Razdelilna in industrijska omrežja

Univerzitetni študij 2. stopnje 1. letnik - Elektroenergetika 

Študijsko leto 2016/17 

Obvestila prof. dr. Grega Bizjak

 

Literatura

1. Turan Gönen: Electric Power Distribution
System Engineering (Second Eddition);
2. A. A. Sallam, O. P. Malik: Electric
Distribution Systems
3. Tom A. Short, Electric Power Distribution Handbook,
CRC Press, 2004

Vse tri knjige so v dveh izvodih na voljo
v knjižnici fakultete.

 

Pomagate si lahko tudi s knjigo:
C. Bayliss, B. Hardy: Transmission and
Distribution Electric Engineering

ki je dostopna na spletu z računalnikov na fakulteti:

 

Predavanja

Z željo vzpodbuditi večje sodelovanje
študentov pri izvajanju predmeta se bo
predmet izvajal v obliki predavanj in
seminarskih nalog. Vsak vpisan študent
mora pripraviti in predstaviti eno seminarsko
nalogo. 

 

Seznam tem za seminarske naloge z datumi
predstavitev

Navodila za izdelavo seminarske naloge

Pool za izbiro teme 

 

Ocene seminarjev in predstavitev

 

Seminarji

Simetrične komponente

Delovanje transformatorja

Električni oblok

Izračun mehanskih parametrov nadzemnega voda

Izračun upornosti in reaktance voda

Izračun kapacitivnosti voda in nadomestna shema

Specifična upornost zemlje

Prenapetostna zaščita

Segrevanje vodnikov

Izračun toka in napetosti v električnem vezju

Upravljanje z bremeni 

Izgube v omrežju

Kompenzacija jalove energije

Serijska in paralelna vezava kondenzatorjev

Regulacija napetosti v omrežju

Okvare v omrežju

Vrste kratkih stikov

Pretokovna zaščita

Smerna zaščita

Diferenčna zaščita

Frekvenčna zaščita in izklop bremen

Sončna elektrarna

Vetrna elektrarna

Mala hidroelektrarna

Lokalna soproizvodnja toplote in el. energije

 

Izpit

Končna ocena pri predmetu je sestavljena iz
ocene seminarske naloge, ocene pisnega
izpita, ocene ustnega izpita in ocene vaj in
sicer tako, da se vsota vseh štirih ocen deli
s 4. V kolikor so vse štiri ocene pozitivne
(51 % ali več) je ocena predmeta za zbranih
51% - 60%:6; 61% - 70%:7;
71% - 80%:8; 81% - 90%:9
in 91% - 100%:10. V kolikor je katera od
ocen negativna (50 % ali manj) je skupna
ocena negativna.

 

Vprašanja na pisnem in ustnem izpitu so večinoma
povzeta po vprašanjih in nalogah v seminarjih. 
Pred izpitom torej temeljito preberite vse seminarje 
vaših kolegov, ki so objavljeni na tej strani. V poštev
pridejo pa tudi še druga vprašanja s področja 
snovi predmeta. Nekaj primerov je v dokumentu:

Seznam vzorčnih izpitnih vprašanj  

 

Izpitni roki v študijskem letu 2016/17

07.02.2017 

13.06.2017 - Rezultati 

28.06.2017 Rezultati 

23.08.2017 - ob 10:00 v predavalnici P6-B0

 

Instructions for english speaking (Erasmus) students:

 

Each student need to prepare and present an Exam
seminar paper. Instructions, themes and approximate
schedule of presentations are available through the
links bellow. The written part and the presentation will
be evaluated and the Exam grade will be calculated as
an average of both grades.

 

Presentations of Seminar papers will be based on selected topic (see list of topics)

 

Instructions
List of Topics with dates

Pool for choosing a topic 

 

Final Marks

 

For more information please visit me in my office (AR202)

during office hours (Tuesday, Wednesday, 14:00 - 15:00)

or write an e-mail to Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">

 

Podatki za domače naloge

- podatki o porabnikih v stanovanju

 

Obvestila doc. dr. Matej B. Kobav

 

Pozitivno opravljene vaje so

pogoj za pristop k pisnemu izpitu.


Zato se pred prijavo na izpit prepričajte,
če so vaše vaje res pozitivno ocenjene.

 

Praktikum je potrebno oddati vsaj 10 dni pred opravljanjem pisnega dela izpita!

 

Vaje se izvajajo v prostoru A 304 – Laboratorij za električna omrežja in naprave - LEON (3. nadstropje A stavbe).


Vaja 8

 

graf lambda
graf ni
 

Vaja 9


graf faktorja m in n
tabela dimenzioniranje
resonančna faktorja
navodila za celice TSN
skica celice 1
skica celice 2
skica celice 3