Svetlobna tehnika/Lighting Engineering

Podiplomski študij 2. stopnje - Elektrotehnika
Master's study programme of Electrical Engineering (2nd cycle)

UN2-1-Izbirni predmet Svetlobna tehnika
1. letnik, splošni izbirni predmet

   

Obvestila prof. dr. Grega Bizjak

 

Predavanja v slovenskem jeziku 2018/19

četrtek ob 14:15

Lectures in English language 2018/19

Friday 14:15 

 

Prosojnice v slovenščini v obliki izročkov za lažje
spremljanje predavanj (3 na stran) (.pdf)
Handouts in Slovene Language for lectures (3 slides per page)

Svetloba in vid

Vpliv svetlobe na ljudi 

Razsvetljava z umetno svetlobo

Fizikalne osnove svetlobe

Svetloba in barve

Fotometrija

Svetlobni viri

Svetilke

Razsvetljava pisarn in upravnih prostorov

Razsvetljava proizvodnjih prostorov

Razsvetljava bivalnih prostorov

Varnostna razsvetljava

Projektiranje notranje razsvetljave

Kakovost zunanje razsvetljave

Projektiranje cestne razsvetljave

 

Prosojnice v angleščini v obliki izročkov za lažje
spremljanje predavanj (3 na stran) (.pdf)
Handouts in English for lectures (3 slides per page)

Visual efects of light

Nonvisual efects of light

Lighting with artificial light

Basic physics of light

Light and colours

Photometry

Light sources

Luminaires

Safety lighting

Planning of indoor lighting

Quality of road lighting

Planning of road lighting

Daylight

 

Testni primeri za načrtovanje razsvetljave

Test cases for lighting planning

Pisarna / Office 

Hodnik / Corridor

 

Izpitni roki v študijskem letu 2018/19

1. rok:

- objava projektnih nalog: 16.01.2019 do 17:00 ure

- rok za oddajo izdelkov: 21.01.2019 do 17:00 ure

- predstavitev projektov (ustni izpit): 23.01.2019 ob 10:00 v P14-B1

= Ocene

2. rok:

- objava projektnih nalog: 13.06.2019 do 17:00

- rok za oddajo izdelkov: 18.06.2019 do 17:00

- predstavitev projektov (ustni izpit): 20.06.2019

3. rok:

- objava projektnih nalog: 23.08.2019 do 17:00

- rok za oddajo izdelkov: 28.08.2019 do 17:00

- predstavitev projektov (ustni izpit): 30.08.2019

 

Exam dates in Academic year 2018/19

1. term:

- project tasks will be published: 16.01.2019 until 17:00 hour

- your project should be send back: 21.01.2019 until 17:00 hour

- project presentations (oral exam): 23.01.2019 at 10:00 in P14-B1

= Marks
2. term:

- project tasks will be published: 13.06.2019 until 17:00

- your project should be send back: 18.06.2019 until 17:00

- project presentations (oral exam): 20.06.2019

3. term:

- project tasks will be published: 23.08.2016 until 17:00

- your project should be send back: 28.08.2019 until 17:00

- project presentations (oral exam): 30.08.2019

  

Navodila za opravljanje izpita

V spodnjih dokumentih boste našli navodila
za opravljanje pisnega in ustnega izpita ter
nekaj vzorcev izdelkov. Skrbno preberite
in preglejte vse dokumente in se na izpit pravočasno pripravite!

Navodila za izpit

Vzorčni dokumenti za izpit

Seznam izpitnih tem za 2018/19

 

Instructions for the exam

The documents below contain instructions
for written and oral examinations and
samples of documents you need to
prepare during exam. Carefully read
and review all documents and prepare
for the exam on time.

Instructions for the exam

Sample files for the exam

List of exam topics in 2018/19

 

Literatura / Literature 

 

knjiga / book Razsvetljava

Publikacije / Publications Licht.de

tekstovni del standarda / textual part of the standard

tabele iz standarda / tabels from standard

 

Obvestila doc. dr. Matej B. Kobav

 

Laboratory work at course "Lighting engineering" will start on Wednesday, October 10 at 14:15. We will meet in SEEN (Bulding A, first floor). Please bring you portable computers and mouse! If you have Mac, install virtual WIN OS. Install Dialux 4.1302 (do not install Dialux EVO!!!).

 

Laboratorijske vaje pri predmetu "Svetlobna tehnika" se bodo začele 10. oktobra ob 14:15. Dobili se bomo v predavalnici SEEN (A stavba, prvo nadstropje). Prosim, da prinesete svoje prenosne računalnike in miške! Če imate Mac, si inštalirajte virtualni WIN OS. Naložite si tudi program Dialux 4.1302. Ne naložite si Dialux EVO!!!

 

Vaje bodo hkrati potekale v angleškem in slovenskem jeziku.

 

 

Floor plan - House (English version)

 

Tloris hise (slovenska verzija)