Svetlobna tehnika/Lighting Engineering

Podiplomski študij 2. stopnje - Elektrotehnika/Master's study programme of Electrical Engineering (2nd cycle)

UN2-1-Izbirni predmet Svetlobna tehnika
1. letnik, splošni izbirni predmet

   

Obvestila prof. dr. Grega Bizjak

 

Predavanja v slovenskem jeziku 2016/17

četrtek ob 14:15 v P4

Lectures in English language 2016/17

Friday 14:15 in P10

 

Prosojnice v slovenščini v obliki izročkov za lažje
spremljanje predavanj (3 na stran) (.pdf)
Handouts in Slovene Language for lectures (3 slides per page)

Razsvetljava z umetno svetlobo

Fotometrija

Svetilke

Svetlobni viri

Razsvetljava pisarn in upravnih prostorov

Razsvetljava proizvodnjih prostorov

Varnostna razsvetljava

Fizikalne osnove svetlobe

Svetloba in barve

Svetloba in vid

Vpliv svetlobe na ljudi 

Kakovost zunanje razsvetljave

Projektiranje notranje razsvetljave

Projektiranje cestne razsvetljave

Razsvetljava bivalnih prostorov

 

Prosojnice v angleščini v obliki izročkov za lažje
spremljanje predavanj (3 na stran) (.pdf)
Handouts in English for lectures (3 slides per page)

Lighting with artificial light

Photometry

Luminaires

Light sources

Safety lighting

Basic physics of light

Visual efects of light

Light and colours

Nonvisual efects of light

Quality of road lighting

Planning of indoor lighting

Planning of road lighting

Daylight

 

Testni primeri za načrtovanje razsvetljave

Test cases for lighting planning

Pisarna / Office 

Hodnik / Corridor

 

Izpitni roki v študijskem letu 2016/17
Exam dates in Academic year 2016/17

 

Teme za seminarje v letu 2016/17

Seminar paper topics in 2016/17

 

IZPIT dne 27.01.2017

EXAM on 27.02.2017

Končne ocene / Final marks

Končne ocene bodo vpisane v studis v petek 03.02.2017.

V kolikor imate pripombe na končno oceno oziroma

bi želeli dodatna pojasnila se lahko oglasite pri

meni v kabinetu do vključno 02.02.2017.

Final marks will be writen in Studis system on Friday

03.02.2017. If you have any questions or would like to

object the final mark you are welcome in my office

until Thursday 02.02.2017.

 

IZPIT dne 06.02.2017

EXAM on 06.02.2017

Končne ocene / Final marks

Končne ocene bodo vpisane v studis v ponedeljek
13.02.2017. V kolikor imate pripombe na končno oceno
oziroma bi želeli dodatna pojasnila se lahko oglasite pri

meni v kabinetu do vključno 13.02.2017.

Final marks will be writen in Studis system on Monday

13.02.2017. If you have any questions or would like to

object the final mark you are welcome in my office

until Monday 13.02.2017.

 

26.06.2017

01.09.2017

 

Navodila za opravljanje izpita

V spodnjih dokumentih boste našli navodila
za opravljanje pisnega in ustnega izpita ter
nekaj vzorcev izdelkov. Skrbno preberite
in preglejte vse dokumente in se na izpit pravočasno pripravite!

Navodila za izpit

Vzorčni dokumenti za izpit

 

Instructions for the exam

The documents below contain instructions
for written and oral examinations and
samples of documents you need to
prepare during exam. Carefully read
and review all documents and prepare
for the exam on time.

Instructions for the exam

Sample files for the exam

 

Literatura / Literature 

knjiga / book Razsvetljava

tekstovni del standarda

textual part of the standard

tabele iz standarda

tabels from standard

 

Obvestila doc. dr. Matej B. Kobav

 

Measurements - lamp

 

Floor plan - House (English version)

Tloris hise (slovenska verzija)

 

Floor plan2 House 2 (slovenska verzija)

 

Praktikum za laboratorijske vaje (slovenska verzija)

 

Workbook for laboratory work (English version)

 

Spektri (Excel datoteka)